emailguru logo violetti

Täydellinen opas verkkokaupan sähköpostikampanjoiden suunnitteluun ja kirjoittamiseen

Tämän oppaan tavoitteena on kertoa kattavasti verkkokaupan sähköpostimarkkinoinnin suunnittelusta ja kirjoittamisesta. 

Hyödynnämme näitä samoja oppeja yrityksessämme Emailguru Oy, kun teemme asiakkaillemme “avaimet käteen” -sähköpostimarkkinointia, joka sisältää mm.

 • kampanjakalenterin suunnittelun
 • sähköpostiviestien kirjoittamisen 
 • sähköpostiviestien designin
 • viestien lähettämisen

Lisäämme verkkokaupan myyntiä kampanjaviestien ja automaatioiden avulla, sekä vapautamme verkkokaupan yrittäjille arvokasta aikaa keskittyä muihin merkityksellisiin tehtäviin.

Opastamme nyt sinut askel askeleelta läpi prosessin, jossa 

 • etsitään tarvittavat pohjatiedot
 • ideoidaan sisältöä 
 • suunnitellaan kuukauden kampanjaviestit 
 • kirjoitetaan tehokkaita sähköposteja 

Oppaassa kerromme myös neljästä tärkeimmästä suunnitteluun liittyvästä näkökulmasta, jotka auttavat vaikuttavan sisällön luomisessa listalle.

Tarjoamme myös ratkaisun tyhjän sivun syndroomaan, joka voi yllättää juuri silloin, kun tarvitset laadukasta sisältöä pikaisesti.

Vinkkaamme myös, kuinka voit hyödyntää tekoälyä ideointi- ja kirjoitusprosessissa.

Tämän oppaan lopusta löydät myös yhteenvedon, jos et ehdi lukea koko tekstiä heti.

Tämän oppaan tiedoilla opit tekemään rahaa tuottavia sähköpostikampanjoita!

Sähköpostimarkkinointi tarjoaa tehokkaan keinon ylläpitää verkkokaupan asiakassuhteita ja edistää myyntiä. Se mahdollistaa suoran viestinnän asiakkaan ja verkkokaupan välillä. 

Kivijalkamyymälöiden asiakassuhteiden ylläpito eroaa verkkokaupoista, sillä fyysisessä ympäristössä vuorovaikutus on luonteeltaan toisenlaista. 

Juuri tästä syystä verkkokaupoille on olennaista kehittää luottamuksellisia ja vuorovaikutteisia tapoja kommunikoida asiakkaidensa kanssa. Sähköpostimarkkinointi on tähän erinomainen väline.

Lisäksi elämme huomiotaloudessa. Eli se jolla on eniten näkyvyyttä on myös eniten myyntiä.  Tästä  johtuen  sähköpostiviestejä kannattaa lähettää säännöllisesti listalle noin 1–2 kertaa viikossa.  

“Olet varmaan huomannut itsekin, että lempibrändin viestit tulee aina avattua ja luettua. Sekä niiden saaminen voi oikeasti ilahduttaa. Tällöin sähköpostimarkkinoinnissa on onnistuttu hyvin ja lempibrändisi on osannut tuottaa sisältöä, joka sinua kiinnostaa.”

Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että mitä enemmän lähetetään viestejä listalle, niin sitä enemmän tulee myyntiä. 

Jos sinua kuitenkin epäilyttää, että viestejä tulee laitettua liian tiheästi, niin voit helposti tutkia tätä seuraamalla unsubscribe prosenttia. Eli jos sähköpostilistasta poistuneiden määrä yhtäkkiä kasvaa paljon, on viestejä tullut laitettua liikaa. 

Joillekin brändeille toimii hyvin myös useampi viikoittainen viestimäärä. Mutta jo tuolla 1–2 viestillä viikossa saat hyvin pidettyä verkkokauppasi asiakkaiden mielessä.

Kun sisältö on suunniteltu tuottamaan lukijalle lisäarvoa, he ovat iloisia saadessaan viestejäsi. Tarjoamalla arvokasta sisältöä ja hyviä tarjouksia sähköpostitse voit lisätä asiakasuskollisuutta ja saada paremmin myyntiä aikaiseksi.

1. Verkkokaupan sähköpostikampanjoiden suunnittelun pohjatiedot – kerää nämä ensiksi kasaan!

Tässä osiossa pureudumme siihen, mitä pohjatietoja verkkokaupasta  ja asiakaskunnasta tarvitaan sähköpostiviestien ideointiin. 

Aluksi määritellään, millainen verkkokauppa on kyseessä ja millainen asiakaskunta heillä on. 

Vaihtelevatko tuotteet merkittävästi vai pysyykö tuotevalikoima samana? Vakiintuneen valikoiman kaupoissa uusien tuotteiden mainostaminen ei välttämättä ole yhtä tehokasta kuin kaupoissa, joissa valikoima päivittyy jatkuvasti. Tällaisissa kaupoissa uusien tuotteiden esittely voi olla erittäin hyödyllistä lukijalle.


Kerää nämä pohjatiedot verkkokaupasta, jotta luot sisältöä joka on brändin mukaista.

Sähköpostiviestien sisältöön vaikuttaa paljon se millainen verkkokauppa on kyseessä ja mitä se myy. On tärkeää löytää vastaukset näihin kysymyksiin:

 • Mitä myydään? Onko myytävät tuotteet kalliita tai halpoja?
 • Milloin myydään?
 • Ostetaanko tuotetta vain kerran tai useasti?

Avataanpa nyt näitä kysymyksiä sinulle, jotta ymmärrät miksi ne ovat tärkeitä tietoja. 

Mitä myydään?

Minkälaisia tuotteita verkkokaupassa myydään vaikuttaa suuresti siihen, millainen viestinnän sävy on sopiva. 

Esimerkiksi luksustuotteita myydessä viestin tulisi olla ylellinen ja korkeatasoinen, kun taas arkipäiväisempien tuotteiden kohdalla rennompi ja lähestyttävämpi sävy voi toimia paremmin.

Kalliimpien tuotteiden kohdalla voi olla tarpeen rakentaa enemmän luottamusta ja tarjota enemmän tietoa tuotteesta, kun taas edullisempien tuotteiden kohdalla impulssiostokset ovat yleisempiä.

Milloin myydään?

Sesonki ja ajankohta vaikuttavat tarjousten ja viestien ajoitukseen. Esimerkiksi joulun aikaan voi korostaa lahjaideoita, kun taas kesällä voi keskittyä ulkona käytettäviin tuotteisiin. 

Lisäksi tiedon hyödyntäminen ostajien käyttäytymisestä eri aikoina voi maksimoida myynnin. Onko verkkokaupan parhaimmat myyntiajat esimerkiksi aina syksyllä koulun alkaessa?

Ostetaanko tuotetta vain kerran tai useasti?

Tämä vaikuttaa asiakkuuden elinkaaren hallintaan. Jos tuote on kertahankinta, markkinointiviestinnän tulisi keskittyä uusasiakkaiden hankintaan ja mahdollisesti liittyvien tuotteiden myyntiin. 

Toistuvien ostojen tapauksessa keskity asiakassuhteen ylläpitämiseen ja lisäarvon tarjoamiseen, sekä asiakkuuden arvon kasvattamiseen

Kun nämä perusasiat ovat selvillä, sähköpostimarkkinoinnin suunnittelu muuttuu tehokkaammaksi ja helpommaksi.


Luo selkeät tavoitteet sähköpostiviestinnälle

Aloita määrittelemällä viestin päätavoite. Pyritkö lisäämään myyntiä, informoimaan asiakkaita uudesta tuotteesta tai rakentamaan pitkäaikaista asiakassuhdetta? 

Selkeä tavoite ohjaa viestin sisältöä ja muotoilua. Pohdi, mikä on koko kuukauden ja yksittäisen viestinnän tavoite.

Mitkä ovat viestinnän kuukausittaiset tavoitteet?
Mikä on yksittäisen viestin tavoite?

Mieti myös, ketä varten viestejä kirjoitat. Onko tarkoitus tavoittaa koko uutiskirjelistasi tai vain tietty segmentti?

Yleisesti ottaen ei ole järkevää lähettää viestiä koko listalle

Jos listalla on ei-aktiivisia kontakteja, niin yleensä heille ei kannata lähettää kampanjoita. Ei-aktiivisten reagoimattomuus viesteihin saattaa nimittäin heikentää viestien perille menoa myös aktiivisille kontakteille.

Eri segmenteille suunnatut automaatioviestit ja kampanjaviestit tulee räätälöidä kohderyhmän mukaan. Näin vältät tilanteen, jossa esimerkiksi iPhonen omistajille tarjotaan Samsungin tuotteita.

Luo sisältöä, joka kiinnostaa juuri tiettyä lukijakuntaa, jolloin he todennäköisemmin avaavat viestin, lukevat sen ja siirtyvät verkkokauppaan ostoksille.

Jos sisältö ei kiinnosta lukijoita ja viestejä ei avata, sähköpostiohjelmat saattavat ajan mittaan luokitella viestisi todennäköisemmin roskapostiksi. 

Segmentointi on tärkeä osa sähköpostimarkkinointia, mutta emme käsittele segmentointia tämän tarkemmin tässä oppaassa.


Mitä tietoja uutiskirjeen kontakteista tarvitaan suunnittelun pohjaksi?

 • Kuka on ostaja?
 • Millainen hän suunnilleen on?
 • Onko lukijoissa eri kielisiä?
 • Onko millaiset ostajasegmentit?

Sähköpostiviestisi menevät ihmiselle. On siksi tärkeää pohtia millainen vastaanottaja toisessa päässä on, jotta viestintä olisi mahdollisimman onnistunutta. 

Yleisesti voidaan sanoa, että neutraali teksti sopii lähes kaikille lukijoille. Mutta neutraali teksti ei aina erotu kunnolla edukseen.

Jos asiakaskunta esimerkiksi koostuu varttuneemmasta sukupolvesta, teksteissä vältetään slangisanoja, joiden merkitystä lukija ei välttämättä tunnista. 

Kannattaa myös pohtia sitä tehdäänkö uutiskirjettä pelkästään suomeksi vai tuleeko sen rinnalla lähettää myös viestejä eri kielellä? 

Jos asiakaskunnassa on reilusti ulkomaalaisia, niin pari englanninkielistä viestiä on suositeltavaa laittaa myös heille. Näin osoitat huomioineesi heidät ja tärkeimmät tiedot menevät varmemmin perille.

Kannattaa myös huomioida, että ovatko uutiskirjeen lukijat vasta tutustuneet verkkokauppaasi vai ovat jo vakioasiakkaita? 

Ostajasegmenteistä kannattaa ainakin olla tiedossa se, että onko uutiskirjeessäsi paljon vakioasiakkaita, jotka kyllä tietävät verkkokauppasi ja ovat ostaneet siltä monta kertaa. 

Verkkokauppaan vasta tutustuneille annetaan lisätietoa tuotteista ja miten ne auttavat asiakasta, sekä luodaan luottamusta verkkokauppaan. 

Kun taas vakioasiakkaille usein kerrotaan esimerkiksi tuotteiden saapumisesta valikoimaan. 

Näille kahdelle segmentille kirjoitetaan eri tyylisesti.


Pohjautuuko viestin sisältö enemmän kuviin vai tekstiin?

Kannattaa myös pohtia onko verkkokauppasi tuotteet sellaisia, että niitä myydään parhaiten kuvien avulla vai onko ne sellaisia, että tarinoiden avulla tulee paras tulos. 

Molempia tapoja voidaan käyttää, mutta pääpaino on aina jommassa kummassa.

Tämä pieni valinta nimittäin vaikuttaa paljon tekstin tekemiseen. On eri asia kirjoittaa lyhyitä jämäköitä tekstejä kuvien jatkoksi, kuin tehdä pitempää tarinallista tekstiä.


Tässä on pohjatietoihin perustuva esimerkki, miten suunnitellaan sähköpostikampanjoita:

Otetaan esimerkiksi miesten kaljuuntumisen hoitoon keskittyvä verkkokauppa.  

Oletetaan, että verkkokaupan suosituin tuote on kaljuuntumista ehkäisevä shampoo, joka on brändätty erityisesti hiuksistaan huolehtiville miehille. 

Uutiskirjeeseen on liittynyt enemmän keski-ikäisiä miehiä, joilla monella on perhe ja verrattain kiireinen elämäntapa.

Miten tällaisen kohderyhmän sähköpostimarkkinointia kannattaisi lähestyä? 

 • Sähköpostiviestien kannattaa tarjota tietoa siitä, kuinka verkkokaupan tuotteet auttavat ylläpitämään tervettä hiuspohjaa ja estämään hiusrajan nousemisen. 
 • Onnistuneet asiakastarinat voivat motivoida lukijoita kokeilemaan tuotetta ja kokemaan sen hyödyt itse.
 • Lisäksi viestinnässä kannattaa keskittyä suosituimpiin tuotteisiin, kuvailemalla niiden ainutlaatuisia ominaisuuksia ja kuinka ne ratkaisevat ongelmia. 
 • Sähköpostiviesteissä voi olla hyvä tehokeino näyttää ennen-jälkeen kuvia hiusrajasta tuotteen käytön jälkeen.
 • Viestien otsikko tulee olla kiinnostava, jotta he kiireiltään klikkaavat sitä. Sekä sisällön tulee olla helposti silmäiltävissä läpi.

Uutiskirjeeseen liittyneet asiakkaat ovat todennäköisesti jo tietoisia ongelmastaan (kaljuuntumisesta), joten viestinnän kannattaa keskittyä tarjoamaan kaljuuntumiseen ratkaisuja.

2. Sisällön ideointi – näin ideoit sisältöä, joka kiinnostaa lukijoita

Kun tiedetään, millainen verkkokauppa on, millainen asiakaskunta sillä on ja millaista sisältöä haluat uutiskirjeessä tarjota, voidaan näiden tietojen pohjalta ryhtyä ideoimaan kuukausittaista sisältöä.

Suunnitelmallisuus on kaiken a ja o. Jos sähköpostiviestejä kirjoitetaan pelkästään oman fiiliksen mukaan, niin viestit eivät välttämättä tuota toivottuja tuloksia. 

Suunnitelmallisuudella saadaan kuukausittaisista viesteistä lukijoille lisäarvoa tuottavia ja myyntiä lisääviä, ilman turhaa tuputtamista tai spämmäystä!

Neljä tärkeintä näkökulmaa ideointiin

Tarvitset vähintään nämä neljä näkökulmaa ideointiin,  jotta saat suunniteltua sellaista sisältöä, joka antaa lisäarvon lukijalle ja edistää myyntiä. 

 1. Kuuntele asiakkaitasi. Anna vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin ja jaa asiakaspalautetta. Asiakaskokemusten jakaminen kasvattaa luottamusta verkkokauppaasi kohtaan.
 1. Hyödynnä juhlapäiviä ja kausiluonteisuutta. Suunnittele sisältöä vuoden merkittävien juhlapäivien ja eri kausien, kuten kesäalen tai joulumyynnin, ympärille esittelemällä sesonkiin sopivia tuotteita.
 1. Luo kampanjakalenteri. Suunnittele vuositasolla tärkeimmät kampanja-ajat ja valmistele sähköpostilistasi näitä ajankohtia varten, keskittyen vuorovaikutukseen ja arvon tarjoamiseen, ei pelkästään tarjousten esittelyyn.
 1. Tarjoa lisäarvoa. Jaa hyödyllisiä vinkkejä, oppaita ja artikkeleita, jotka liittyvät tuotteisiisi. Tarjoa uutiskirjeen tilaajille eksklusiivisia alennuksia tai tietoa uutuuksista.

Sisällön on aina oltava merkityksellistä. Olipa kyseessä sitten kampanjoiden esittely, tuotteiden hyötyjen selittäminen, tuotteiden huolto-ohjeet tai vinkit niiden tehokkaaseen käyttöön. Tärkeää on, että sisältö vastaa lukijan tarpeita.

On tärkeää tuoda esiin verkkokaupan uniikit kilpailuedut. Olipa kyse sitten erinomaisesta asiakaspalvelusta, nopeista toimituksista tai kotimaisesta tuotannosta, nämä seikat auttavat erottumaan kilpailijoista ja rakentamaan luottamusta. 

Uniikit kilpailuedut ovat se tekijä, joka useimmiten houkuttelee asiakkaat ostamaan juuri sinulta. 

Kun uniikki kilpailuetusi resonoi asiakkaan arvomaailman kanssa, hän on valmis ostamaan tuotteitasi, vaikka ne eivät olisikaan markkinoiden halvimpia. Näin ollen voit myydä tuotteitasi paremmalla katteella.

Uutiskirjeissä kannattaa myös korostaa asiakkaiden tarinoita ja kokemuksia, sillä asiakkaiden palaute poistaa myynnin esteitä lisäämällä luottamusta verkkokauppaa kohtaan.

Ihmiset luottavat nimittäin helpommin tuotteisiin, joista toiset ovat antaneet positiivista palautetta. Koska jos tuote on ratkaissut jonkun toisen ihmisen ongelman, voi se myös ratkaista lukijankin ongelman.


Näin ideoit kuukausittaiset sähköpostikampanjat sähköpostilistalle

Kuukausittaisessa sisällössä on suositeltavaa kirjoittaa viestejä, joista osa kertoo tuotteesta ja siitä, kuinka se ratkaisee asiakkaan ongelman, sekä kertoa lisää yrityksestä, mikä herättää asiakkaassa luottamusta.

Tässä muutama idea, minkälaisia manuaalisesti lähetettäviä kampanjoita voit lähettää sähköpostilistalle:

Tuotteisiin liittyviä sähköpostikampanjoita:

 • Alennuskoodit/suorat alennukset tuotteissa
 • Miten tiettyä tuotetta käytetään?
 • Miten voit käyttää tuotetta uudella tavalla? 
 • Tuotteen uniikit piirteet
 • Uutuuksien esittely
 • Eri segmenteille tuote-ehdotuksia
 • Asiakastarinat tuotteista

Verkkokauppaan liittyviä sähköpostikampanjoita:

 • Verkkokaupan erityisyydestä tietoa
 • Yrityksen tarina
 • Uniikit kilpailuedut
 • Asiakaspalautteet verkkokaupasta
 • Verkkokaupalle tärkeät vuosipäivät (esim. 2vuotta avautumisesta)
 • Verkkokaupan syntymisen tarina
 • Kulissien taakse kurkistusta

Yleisiä sähköpostikampanjoita:

 • Hyödylliseen blogiartikkeliin ohjaus
 • Takaisin varastossa ilmoitukset
 • Ennakkotilaus mahdollisuus
 • Loppunut varastosta ilmoitus

Kun olet saanut ideoitua minkä tyyppistä sisältöä kampanjoissa laitetaan asiakkaille. Niin tässä vielä apuna kuukausittaiseen suunnitteluun yleisiä asioita mitä uutiskirjeen lukija usein haluaa tietää:

 • Vastaukset vastaväitteisiin
 • Mikä tekee tuotteesta ainutlaatuisen?
 • Mikä tekee brändistä ainutlaatuisen?
 • Mitä hyötyä asiakkaalle on tuotteesta?
 • Sosiaaliset todisteet/asiakaspalautteet
 • Takuu

Sisällytä näitä aiheita viestein, varsinkin jos viestisi lähtevät sellaisille lukijoille jotka eivät vielä paljoa tiedä verkkokaupasta tai tuotteistasi. 


Näin hyödynnät tekoälyä sähköpostikampanjoiden ideoinnissa

Käytämme tekoälyä lähinnä parissa asiassa. Tekoälyn avulla tarkistamme kieliopin sujuvaksi ja ChatGPT:n Kielenhuoltaja on loistava työkalu siihen. Välillä hyödynnämme tekoälyä ideoinnissa. 

Eli esimerkiksi, jos tahtoisimme kevääseen liittyvää sisältöä ja asiakkaallamme on verkossa toimiva kenkäkauppa. Niin kysymme ChatGPT:ltä ideoita näiden yhdistelmään ja käytämme sitä ideoinnin pohjana. 

Tässä käytimme promptina: Ehdota kevääseen liittyviä sähköpostien otsikoita verkossa toimivalle kenkäkaupalle

Kuten alla olevasta kuvasta näet, niin ChatGPT:ltä ei täysin valmiita ideoita saa.

Voimme kuitenkin lähteä 7 .kohdan avulla ideoimaan tekstiä, jossa etsitään täydelliset kengät vaihteleviin kevään keleihin. 

Kevät kun on Suomessa tunnetusti sitä aikaa, että keliolot vaihtelevat ihan päivän sisällä paljon, liukkaasta jäästä märkään loskaan jne. 

Joten tässä viestissä ratkaistaisiin asiakkaan ongelmaa löytää kauniit ja samalla käytännölliset kengät kevääksi. Sekä voidaan hyvin esitellä verkkokaupan kenkävalikoimaa samalla.

Jos ChatGPT ei ole tuttu, niin kerromme lyhyesti miten se toimii ja annamme toimivia prompt-tekstejä ideointiin.

 • ChatGPT:lle kannattaa aina ensiksi opettaa tietoa verkkokaupastasi. 
 • Voit pyytää sitä tutustumaan verkkokauppasi sivuihin ja voit kertoa tärkeimmät infot tekoälylle.

Kun tekoäly on tutustunut verkkokauppaasi, niin voit antaa sille tämän promptin kun tahdot lisäarvoa tuottavia ideoita:

Prompt: Anna minulle 20 sähköpostimarkkinoinnin ideaa, jotka voisimme lähettää verkkokauppamme sähköpostilistalle käyttämällä tietoja, jotka tiedät brändistämme, asiakkaistamme ja tuotteistamme. Näiden ideoiden tulee olla puhtaasti lisäarvoa tuottavia tai viihdyttäviä ja niissä ei keskitytä myyntiin. Ei sisällytetä tähän minkäänlaisia ​​kertamyyntiä tai juhlapyhiä.

Tämä alla oleva prompti on myynnillisen sisällön ideointiin parempi:

Prompt: Anna minulle 20 sähköpostimarkkinoinnin ideaa, jotka voisimme lähettää verkkokauppamme sähköpostilistalle käyttämällä tietoja, jotka tiedät brändistämme, asiakkaistamme ja tuotteistamme. Näissä ideoissa pitäisi olla puhtaasti tuotteen myyntiä, vähemmän painottaen lisäarvon tuottamista. Ei sisällytetä tähän minkäänlaisia ​​kertamyyntiä tai juhlapyhiä.

Näin saat tekoälyn avulla suoria ideoita mitä voisit hyödyntää verkkokaupan sähköpostimarkkinoinnissa. 

3. Kampanjakalenterin suunnittelu – näin suunnittelet helposti kampanjat etukäteen

Kampanjakalenterin suunnittelu on keskeinen osa tehokasta sähköpostimarkkinointia. 

Kampanjakalenteri auttaa organisoimaan ja aikatauluttamaan sähköpostikampanjat järjestelmällisesti sekä varmistamaan, että viestintä on johdonmukaista ja tavoittaa yleisön oikea-aikaisesti.

Emailgurulla huolehdimme, että kampanjakalenterissa tulee huomioitua nämä kolme erilaista kampanjamuotoa:

 • vuorovaikutuskampanja
 • lisäarvokampanja
 • myyntikampanja

Kaikissa näissä on taustalla hiukan myyntiä, vaikkakin vuorovaikutuskampanja ja lisäarvokampanja lasketaan niin sanotuksi “soft sell” tyyppiseksi eli niissä on kevyt kehotus ostamaan. 

Vuorovaikutuskampanja

Vuorovaikutuskampanjan tavoitteena on saada vastaanottaja reagoimaan viestiin ja siten olemaan aktiivisesti osana vuorovaikutusta.

Vuorovaikutusta luodaan esittämällä kyselyitä, tarjoamalla täytettäviä lomakkeita tai kehottamalla vastaamaan viestiin ja kertomaan mielipiteensä.

Kampanjan keskiössä on siis pyrkimys kaksisuuntaiseen kommunikaatioon, missä asiakkaan vastaus tai toiminta on keskeisessä roolissa. 

Vuorovaikutuskampanjoiden tarkoitus on lisätä asiakkaan sitoutumista ja kerätä arvokasta tietoa heidän mieltymyksistään ja käyttäytymisestään.  Kaikkien viestien perille meno myös paranee, jos asiakas vastaa takaisin viestiin. 

Lisäarvokampanja

Lisäarvokampanjan päämääränä on tarjota vastaanottajalle merkittävää hyötyä ja tietoa, joka auttaa ratkaisemaan heidän ongelmiaan verkkokaupan tuotteen avulla tai parantamaan heidän asiakaskokemustaan.

Tämän tyyppisen kampanjan sisältö voi keskittyä esimerkiksi opastamaan asiakasta siinä, kuinka hän voi saavuttaa enemmän arvoa ostamastaan tuotteesta tai palvelusta, esimerkiksi tarjoamalla vinkkejä tuotteen monipuolisempaan käyttöön.

Lisäarvokampanjan tavoite ei ensisijaisesti ole myydä, vaan rakentaa ja syventää asiakassuhdetta tarjoamalla arvokasta ja relevanttia tietoa, joka auttaa asiakasta hänen arjessaan. Näissäkin viesteissä kannattaa aina olla ohjaus tuotesivulle.

Myyntikampanja

Myyntikampanjan päämääränä on kannustaa vastaanottajaa tekemään ostos tai hyödyntämään tiettyä tarjousta. 

Tämän tyyppisessä kampanjassa viestin sisältö on suunniteltu vakuuttamaan lukija tuotteen tai palvelun arvosta. 

Sekä annetaan hänelle syy ostaa, kuten alennuskoodit, rajoitetun ajan tarjoukset.

Myyntikampanjan tavoitteena on siis selkeästi lisätä myyntiä ja tuottaa välitöntä liikevaihtoa, hyödyntämällä houkuttelevia tarjouksia ja tehokasta viestintää, joka korostaa tuotteen tai palvelun hyötyjä ja ainutlaatuisuutta.

Myyntikampanjoissa kannattaa laittaa aina vähintään kaksi viestiä.

Ensimmäisessä viestissä kerrotaan kampanjan alkamisesta ja tärkeimmät infot siitä. 

Toinen viesti laitetaan kun kampanja on loppumassa muistutuksesi kampanjan päättymisestä. Usein parhain myynti tulee kampanjan viimeisenä päivänä.


Näin suunnittelet kampanjakalenterin 

Nyt päästäänkin jo konkreettisesti suunnittelemaan kampanjakalenteria. Ensiksi tarkistetaan onko suunniteltavassa kuukaudessa joitain juhlapäiviä, joiden ympärille kannattaisi rakentaa kampanjaa. 

Esimerkkikuukaudeksi otetaan nyt toukokuu, jolloin on kalenterissa vapunpäivä, helatorstai, äitienpäivä, helluntai ja kouluvuoden päättyminen sattuu usein toukokuun loppuun. 

Näistä päivistä valitaan verkkokaupalle sopivimmat juhlat, joka tässä esimerkissä on äitienpäivä. 

Eli äitienpäiväksi tehdään asiakkaalle kampanja. Kampanjoissa tulee laittaa vähintään 2 viestiä ellei kyseessä ole päivän mittainen kampanja. 

Myyntikampanjoissa lähetämme siis aina viestin, kun kampanja alkaa, ja ilmoitamme, kun se on päättymässä.

On tärkeää, että lukijat saavat tiedon kampanjan alkamisesta ja päättymisestä. Viimeisenä päivänä tehdään yleensä parhaat myynnit. 

Tämä johtuu siitä, että ihmiset muistavat hyödyntää alennuksen.

Myyntikampanjoita ennen on suositeltavaa lähettää lukijoille vuorovaikutuksellisia viestejä, jotta varmistetaan viestien perille meno ja lukija tuntee voivansa vaikuttaa.

Siksi ennen alekampanjaa kannattaa lähettää vähintään yksi vuorovaikutuksellinen viesti edeltävän kuukauden aikana tai vähintään viikkoa aiemmin.

Lisäksi myytävien tuotteiden hyötyjä kannattaa tehdä tutuksi jo ennen alennuskampanjaa. Esimerkiksi kertomalla asiakastarinoita joissa tuote ratkaisi asiakkaan ongelman.

Nyt on suunniteltuna jo 3 viestiä yhdelle kuukaudelle. Joten jos verkkokaupalla on tarkoitus laittaa 1 viesti per viikko, niin tarvitaan vielä 2 viestiä lisää. 

Koska tässä kuukaudessa ollaan lukijoille laitettu jo yksi vuorovaikutuksellinen ja kaksi myynnillistä viestiä. Voivat kaksi muuta viestiä olla lisäarvoa tuottavaa. 

Kerrotaan esimerkiksi kuinka asiakas voisi hyödyntää verkkokaupan tuotteita tehokkaasti tai kerrotaan miksi kannattaa ostaa teidän verkkokaupasta.


Toimivimmat lähetysajat sähköpostikampanjoille

Kun nämä viisi kampanjaviestiä on suunniteltu, niin niille katsotaan lähetysajat jotka sopisivat parhaiten lukijakunnalle. 

Jos lukijat ovat pääsääntöisesti työelämässä olevia, niin parhaimmat lähetysajat ovat usein tiistai, keskiviikko ja torstai lounasaikaan ja klo 15 ennen työpäivän loppumista. 

Maanantaisin viestien lähettämistä kannattaa välttää, sillä työikäisillä on silloin usein kiire.

Joillekin verkkokaupoille parhaiten toimiva lähetysaika on viikonloppu, jolloin ihmisillä on aikaa selata tarkemmin verkkokaupan valikoimaa.

Kannattaa aina testata eri lähetysaikoja ja seurata avaamisprosenttia, jotta saat selville parhaiten toimivan lähetysajan.

4. Kampanjaviestien kirjoittaminen – näin kirjoitat hyvät sähköpostiviestit

Koska olet nyt kerännyt yhteen pohjatiedon verkkokaupasta, ideoinut sisältöä ja suunnitellut kampanjakalenterin kuukauden osalta. Voitkin nyt alkaa kirjoittamaan viestejä.

Miten kirjoittaa hyvä sähköposti?

Kirjoittamisen pohjalle olemme koonneet tähän apukysymyksiä, jotka kannattaa muistaa kirjoittamisen ohessa:

 • Mikä on viestien tone of voice? Mihin sävyyn kirjoitat viestisi? 
 • Onko tiettyjä termejä/sanoja joita tulee käyttää? Tässä kannattaa miettiä mitä termejä lukijakin käyttää.
 • Mitkä ovat verkkokaupan kannalta tärkeimmät asiat, joita viesteissä tulee olla esillä usein?
 • Millä tavalla saadaan kiireellisyyden tunnetta/niukkuutta asiakkaille, jotta he ostavat? 

Jokaisessa viestissä kannattaa olla vain yksi aihe/tuote ja useampi painike, joka ohjaa haluttuun tuotteen sivuun tai verkkokaupan sivulle. Kannattaa myös hyödyntää tekstilinkkejä.

Hyvä sähköpostiviesti koostuu näistä asioista 

Mielenkiintoisin viesti saa aikaiseksi tunnetta ja sillä on selkeä merkitys. Päätarkoituksena viesteillä on aina saada klikkaus verkkokauppaan ostoksille.

Viestissä kannattaa käsitellä vain yhtä asiaa kerrallaan. Eli lukijaa ei sekoiteta monilla eri aiheilla. 

Esimerkkinä tästä asiakkaalta ei pyydetä samassa viestissä palautetta ja kerrota alennuksista ja esitellä blogitekstiä.

Tekstin tulee olla sujuvaa ja helppoa lukea. Sekä painikkeet tulee erottua selkeästi tekstistä.

Kiinnostusta herättävän viestin osa-alueet:

 • Kiinnostava otsikko
 • Viestillä on tietty merkitys
 • Viestillä saadaan aikaiseksi haluttu tunne
 • Selkeä toimintakehoite
 • Teksti on kieliopillisesti sujuvaa ja helppoa lukea
 • Viestiin sopivat kuvat
 • Helpot painikkeet joilla pääsee tuotteeseen/verkkokauppaan suoraan

Parhaiten toimiva sähköpostiviestin rakenne menee näin: 

 • Otsikko
 • Kuva
 • Lyhyt selittävä teksti
 • Painike
 • Lisää tekstiä/kuvia
 • Painike

Eli ensiksi viestissä tulee otsikko, joka on kiinnostava ja kiteyttää sisällöstä oleellisimman. Kuva tukee viestin sisältöä ja siihen kannattaa lisätä linkki verkkokauppaan. 

Lyhyt selittävä teksti kertoo viestistä kiinnostavasti tärkeimmän, jota sitten avataan enemmän lopussa tekstissä. 

Lyhyen tekstin jälkeen tulee heti näkyviin verkkokauppaan ohjaava painike.  Näin lukija voi heti halutessaan siirtyä helposti verkkosivuille ostoksille. 

Tekstissä ja kuvissa lunastetaan otsikon antama lupaus. Lisäksi viestin loppuun lisätään painike, mikä tekee verkkokauppaan siirtymisestä helppoa eikä lukijan tarvitse vierittää viestiä takaisin ylös päästäkseen verkkokauppaan.


Vinkkejä viestin otsikon kirjoittamiseen 

Parhaat vietin otsikot ovat lyhyitä ja kuvailevat selkeästi viestin sisällön. Liian pitkä otsikko voi johtaa siihen, että osa tekstistä jää näkymättä.

Kannattaa aina käyttää hyväksi esikatselutekstiä (preview-tekstiä). Sen avulla voi antaa tärkeää lisätietoa viestistä ja herättää mielenkiintoa viestin avaamiseen.

Tässä esimerkissä on käytetty henkilökohtaista otsikkoa ja esikatselussa tuodaan esiin tarjous:

“Suosikit juuri sinulle, Miina
saat niistä 10 % alennuksen!”

Klikkauksia houkutteleva otsikko syntyy tarjoamalla ratkaisu asiakkaan ongelmaan, käyttämällä määrää ilmaisevia numeroita ja aiheeseen sopivia adjektiiveja. Esimerkiksi:

“10 upeaa kauneusvinkkiä ammattilaisilta 
Luo täydellinen look vain minuuteissa!”

Tällainen otsikko vetoaa erityisesti kiireiseen naiseen, joka haluaa näyttää nopeasti täydelliseltä.

Lisäksi, jos otsikko tekee lupauksen, tulee tekstissä lunastaa juuri se lupaus. Jos siis lupailet kertoa kymmenen upeaa kauneusvinkkiä, tekstissä on kerrottava täsmälleen ne kymmenen kauneusvinkkiä.

Sähköpostiviesti on vähän kuin pieni myyntisivu. Eli se kertoo aina oleellisen tiedon ja herättää halun hankkia tuote.


Tekoälyn hyödyntäminen kielenhuollossa ja kirjoittamisessa

Tekoälyteknologian kehittyessä sen hyödyntäminen kielenhuollossa ja kirjoittamisessa ovat kasvaneet merkittävästi. 

Tekoälyllä tehdyt työkalut voivat ratkaista monia kirjoittamisen haasteista. Mutta tekstiä ei kannata tuottaa pelkästään tekoälyn avulla, vaan teksti kannattaa aina lukea ja muokata.

Tekoälyn kertoma tieto, kun ei ole satavarmasti totta ja lauseet voivat olla vaikeasti ymmärrettäviä

Tekoäly kuitenkin on hyvä työkalu ja sen avulla voidaan helpottaa esimerkiksi tyhjän paperin syndroomaa. 

Monille kirjoittajille tyhjän paperin syndrooma on tuttu tilanne. Se on hetki, jolloin ajatukset eivät vain virtaa, ja tekstin luominen tuntuu ylitsepääsemättömältä. 

Tekoäly voi auttaa poistamaan tämän esteen tarjoamalla ehdotuksia aloituksille, ideoille tai jopa kokonaisille kappaleille, jotka voivat toimia inspiraation lähteinä. 

Tekoälyltä voi siis saada ihan konkreettisen pohjan tekstille, josta kirjoitusprosessia on helpompi jatkaa.

Kieliopilliset virheet ja kirjoitusvirheet voivat heikentää muuten laadukasta tekstiä. Perinteiset oikolukuohjelmat tarjoavat perustason tarkistuksen, mutta tekoälyn avustamat kielenhuoltotyökalut menevät paljon pidemmälle. 

Ne eivät ainoastaan tunnista yleisiä kirjoitus- ja kielioppivirheitä, vaan myös ehdottavat kontekstiin sopivia parannuksia, auttavat säilyttämään tekstin yhtenäisen sävyn ja jopa tunnistavat monimutkaisempia rakenteellisia ongelmia. 

ChatGPT 4:ssä on esimerkiksi tällainen ominaisuus, jonka avulla kieliopin tarkistaminen sujuu helposti. Kyseisen ominaisuuden löytää etsimällä maksullisessa versiossa Custom-GPT:n @Kielenhuoltaja.

Tekoälypohjaisten työkalujen käyttö kielenhuollossa ja kirjoittamisessa ei ainoastaan tehosta kirjoitusprosessia, vaan myös usein parantaa tekstien laatua. 

Ne tarjoavat kirjoittajille mahdollisuuden keskittyä syvemmin sisällön kehittämiseen ja viestin hiomiseen, samalla kun tekoäly huolehtii kieliopista.  

Muista kuitenkin ettet voi suoraan käyttää tekoälyn tekemiä tekstejä, vaan ne tulee aina tarkistaa faktoiltaan ja inhimillistää.

5. Yhteenveto oppaan tärkeimmistä sisällöistä

Sähköpostimarkkinointi on keskeisessä roolissa verkkokauppojen asiakassuhteiden ylläpidossa ja myynnin edistämisessä

Säännöllinen, noin 1–2 kertaa viikossa tapahtuva viestintä pitää parhaimmillaan asiakkaat sitoutuneina ja saa aikaiseksi lisää myyntiä. 

Keskeisiä menestystekijöitä tehokkaan sähköpostimarkkinoinnin suunnittelussa ovat: 

 • tieto verkkokaupan luonteesta ja asiakaskunnasta
 • sisällön suunnittelu tuotevalikoiman, asiakkaiden tarpeiden ja sesongin mukaan
 • sekä tehokas segmentointi, joka parantaa viestien konversiota

Sisällön ideointi, suunnitelmallisuus ja kampanjakalenterin laatiminen ovat todella tärkeä osa tehokasta sähköpostimarkkinointia. 

Viestinnässä on tärkeää löytää tasapaino kolmen eri kampanjatyypin välillä. Näiden avulla saat luotua monipuolista lisäarvoa ja myyntiä tuottavaa viestintää:

 • vuorovaikutuskampanjat
 • lisäarvokampanjat
 • myyntikampanjat

Tehokkaan kampanjaviestin kirjoittaminen edellyttää huolellista suunnittelua, brändille sopivan kirjoitustyylin ja terminologian käyttämistä. 

Kiireellisyyden tunteella sekä selkeällä toimintakehotteella, saat lukijat klikkaamaan itsensä verkkokauppaasi ostoksille.

Tekoälyn käyttö voi auttaa kirjoitusprosessissa tarjoamalla kampanjaehdotuksia ja inspiraatiota tekstiin, mutta lopullinen sisältö tulee aina olla ihmisen tarkistama ja muokkaama.

Kirjoittamisen tärkeimmät periaatteet:

 • Sävy (tone of voice) jolla kirjoitat, tulisi heijastaa brändisi persoonallisuutta ja puhutella kohderyhmääsi.
 • Käytä termejä, jotka sopivat verkkokaupalle ja lukijakunnalle. Sekä varmista, että viestisi sisältää tärkeimmät ydinasiat verkkokaupastasi.
 • Luomalla tunteen kiireellisyydestä tai niukkuudesta kannustat asiakkaita toimimaan nopeasti.

Jokaisessa viestissä tulee olla selkeä aihe, toimintakehoite ja painikkeet, jotka ohjaavat suoraan halutulle sivulle tai tuotteeseen.


Tarvitsetko apua sähköpostimarkkinointiin?

Jos tarvitset apua sähköpostien kirjoittamiseen tai suunnitteluun, niin voimme tehdä sen puolestasi! Varaa aika niin jutellaan.

Teemme asiakkaillemme “Avaimet käteen” -sähköpostimarkkinointia, joka sisältää mm.

 • kampanjakalenterin suunnittelun
 • sähköpostiviestien kirjoittamisen
 • sähköpostiviestien designin
 • viestien lähettämisen
 • automaatiot
 • segmentoinnin ja optimoinnin

Tavoitteenamme on lisätä verkkokaupan myyntiä kampanjaviestien ja automaatioiden avulla. 

Vapautamme samalla verkkokaupan yrittäjille arvokasta aikaa keskittyä muihin merkityksellisiin tehtäviin. 

Eli missiomme voi tiivistää näin:

“Enemmän rahaa ja aikaa merkityksellisiin asioihin”.


Kuvien lähde: Online illustration by Storyset

Jaa tämä sosiaalisessa mediassa:

LinkedIn
Facebook

Viimeisimmät artikkelit

Uutiskirje

Tilaa uutiskirje ja pysy aallon harjalla, miten sähköpostimarkkinoinnilla saadaan tuloksia aikaan verkkokaupassa.

Uutiskirjeen tilaamalla sallit Emailguru Oy:n lähettää sinulle viestejä, sekä vahvistat lukeneesi ja hyväksyvän tietosuojaselosteen.

Lataa maksuton opas!

“Miten saada jopa 30% verkkokaupan myynnistä sähköpostimarkkinoinnin avulla”

Oppaan tilaamalla sallit Emailguru Oy:n lähettää sinulle viestejä, sekä vahvistat lukeneesi ja hyväksyvän tietosuojaselosteen.